Czy licencja zakupiona za kwotę powyżej 3500 zł podlega amortyzacji jako WNiP? - OpenLEX

Czy licencja zakupiona za kwotę powyżej 3500 zł podlega amortyzacji jako WNiP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna dla celów prowadzonej działalności zakupiła oprogramowanie do projektowania konstrukcji drewnianych Dietrich, o wartości netto 12.900 zł. W umowie określono, że przedmiotem jest zakup jednej licencji na program do projektowania konstrukcji drewnianych. Z postanowień umowy wynika również, że na kupującego przechodzą wszelkie prawa wynikające z posiadania przedmiotu umowy, z wyłączeniem dalszej jego sprzedaży.

Czy z tak sformułowanej umowy wynika, że zakupiliśmy licencję, która stanowi wartość niematerialną i prawną?

Czy są jakieś przepisy, które określają kiedy zakupiony program komputerowy jest licencją podlegającą amortyzacji w rozumieniu przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych, a kiedy nią nie jest i można wartość zakupu takiego programu w 100% zaliczyć do kosztów podatkowych?

Kiedy zakupione oprogramowanie można zakwalifikować do kosztów podatkowych?

Zakup oprogramowania miał miejsce w sierpniu 2016 r. Przez niedopatrzenie oprogramowanie nie zostało zaliczone do kosztów, ani jednorazowo, ani poprzez odpisy amortyzacyjne.

Czy jeżeli program okaże się licencją podlegającą amortyzacji możemy zacząć ją amortyzować od miesiąca następującego po miesiącu jej ujawnienia i wpisania do ewidencji WNiP?

Czy jest jakiś sposób odniesienia jednorazowo w koszty podatkowe wartości zakupionego oprogramowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX