Czy licencja na technologię LipoShell na potrzeby prac B+R może być kosztem kwalifikowanym? - OpenLEX

Czy licencja na technologię LipoShell na potrzeby prac B+R może być kosztem kwalifikowanym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sp. z o.o. (mieszczącej się w przedziale małego i średniego przedsiębiorcy), która zajmuję się badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych oraz biotechnologi została zakupiona "Licencja na technologię LipoShell na potrzeby prac B+R nad okulistycznymi wyrobami medycznymi". Licencja została zakupiona w 2017 r. na rzecz prac badawczych i okres użytkowania tej licencji był krótszy niż rok więc została zaliczona jednorazowo w koszty podatkowe.

Czy ww. licencja może być kosztem kwalifikowanym?

Czy można odliczyć 50% kosztów od podstawy opodatkowania CIT 2017 r. w ramach ulgi B+R?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX