Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Art. 6. u.d.l. mówi, że osobą uprawnioną do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium jest: 1) diagnosta laboratoryjny; 2) osoba posiadająca tytuł zawodowy lekarza i prawo wykonywania zawodu lekarza oraz wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, o których mowa w art. 2, uzyskane w ramach specjalizacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty - dalej u.z.l. lub posiadająca umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny, o których mowa w art. 17 ust. 1 u.z.l.

Czy w świetle tego zapisu dopuszczalne jest wykonywanie przez lekarza specjalistę testów paskowych IgE wykrywających przeciwciała przeciwko alergenom w diagnostyce alergologicznej, w poradni alergologicznej bez udziału i autoryzacji badania diagnosty laboratoryjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?