Czy lekarze kilku specjalności prowadzący w jednym budynku gabinety lekarskie mogą przenieść na jednego z nich obowiązki... - OpenLEX

Czy lekarze kilku specjalności prowadzący w jednym budynku gabinety lekarskie mogą przenieść na jednego z nich obowiązki prowadzenia ewidencji odpadów i składania zbiorczego zestawienie danych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Lekarze kilku specjalności prowadzą w jednym budynku gabinety lekarskie. W związku z prowadzoną działalnością wytwarzane są odpady, np. strzykawki.

Czy w takiej sytuacji dozwolone jest, aby jeden z wytwórców prowadził ewidencję odpadów i składał do urzędu marszałkowskiego zbiorcze zestawienie danych?

Jeden wytwórca, na którego zostałyby przeniesione prawa i obowiązki, posiadałby umowę na piśmie zawartą z pozostałymi wytwórcami odpadów w tym budynku (przychodni).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX