Czy lekarza z I stopniem specjalizacji można w dokumentacji elektronicznej określać jako specjalistę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakim tytułem powinna być oznaczana dokumentacja medyczna przez lekarzy po odbyciu specjalizacji według "starego trybu", tzn. I stopień specjalizacji?

Czy lekarz posiadający I stopień specjalizacji, otrzymany "starym trybem" np. z chorób wewnętrznych powinien w dokumentacji medycznej być oznaczony jako: Imię_Nazwisko Specjalista Choroby Wewnętrzne czy Imię_Nazwisko Lekarz Specjalista I stopień Choroby Wewnętrzne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX