Czy lekarza rezydenta można oddelegować do pełnienia dyżuru na SOR?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można oddelegować lekarza, który jest w trakcie odbywania specjalizacji w ramach rezydentury z chorób wewnętrznych, do pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym (przyjmowanie pacjentów internistycznych) na pojedyncze dni, w sytuacji trudności kadrowych w grupie lekarzy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access