Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy lekarz świadczący usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontrakt), czyli "przyjmujący zamówienie", ma obowiązek dostarczenia kierownikowi sp zoz-u, czyli "udzielającemu zamówienie", orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku?

Jeżeli żadne przepisy nie wskazują na taki obowiązek, a udzielający zamówienie chce się upewnić/zabezpieczyć, czy może wymagać takiego dokumentu?

Jeżeli tak, to czy może zawrzeć to w umowie, bez obawy, że tak sformułowana umowa będzie miała znamiona umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?