Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy lekarz specjalista pediatrii w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży (planowany egzamin: 03/2017) może zostać powołany przez kierownika SP ZOZ-u na stanowisko lekarza kierującego oddziałem psychiatrii dziecięcej?

Czy przy powoływaniu lekarza kierującego oddziałem mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, a jeśli tak to czy można przyjąć, że w przypadku oddziału psychiatrii dziecięcej "specjalizacją z odpowiedniej dziedziny" może zostać uznana specjalizacja z pediatrii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?