Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z ustawą z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1532) pojawia się pytanie czy lekarz specjalista ortopedii i rehabilitacji pracujący w oddziale rehabilitacji neurologicznej (część etatu) oraz w oddziale urazowo ortopedycznym - zakres leczenia szpitalnego może udzielać świadczeń zdrowotnych w innej placówce zdrowia na podstawie umowy kontraktowej na oddziale rehabilitacji pulmonologicznej, ogólnoustrojowej i ośrodku dziennym (rehabilitacja ogólnoustrojowa) nie łamiąc zakazu konkurencji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację