Czy lekarz psychiatra z oddziału psychiatrycznego dla dorosłych może zbadać pacjenta małoletniego przywiezionego na oddział... - OpenLEX

Czy lekarz psychiatra z oddziału psychiatrycznego dla dorosłych może zbadać pacjenta małoletniego przywiezionego na oddział przez zespół ratownictwa medycznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2017 r.

PYTANIE

Czy lekarz psychiatra z oddziału psychiatrycznego dla dorosłych może zbadać pacjenta małoletniego przywiezionego na oddział przez zespół ratownictwa medycznego?

W przypadku odpowiedzi przeczącej, jakie działania winien podjąć podmiot prowadzący szpital, w którym znajduje się niniejszy oddział psychiatryczny dla dorosłych?

Czy lekarz psychiatra oddziału psychiatrycznego dla dorosłych może podjąć decyzję i rozpocząć hospitalizację pacjenta małoletniego przywiezionego na oddział przez zespół ratownictwa medycznego?

W przypadku odpowiedzi przeczącej jakie działania winien podjąć podmiot prowadzący szpital, w którym znajduje się niniejszy oddział psychiatryczny dla dorosłych?

Jakie działania winien podjąć podmiot prowadzący szpital, w którym znajduje się oddział psychiatryczny dla dorosłych, do którego został przywieziony pacjent małoletni w przypadku braku miejsc w najbliższych oddziałach psychiatrycznych dla dzieci?

Czy NFZ będzie finansował świadczenia zdrowotne udzielone w oddziale psychiatrycznym dla dorosłych pacjentowi małoletniemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX