Czy lekarz prowadzący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską może zawrzeć ze spółdzielnią lekarską umowę zlecenie na świadczenie takich samych usług?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2005 r.

PYTANIE

Czy lekarz prowadzący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską (obecnie również posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej), nie zatrudniający pracowników (lekarzy), świadczący usługi dla ludności, opodatkowany na zasadach ogólnych (KPiR), może zawrzeć umowę zlecenie ze spółdzielnią lekarską na świadczenie takich samych usług? Czy przychód z umowy zlecenia "dolicza" się do przychodów z działalności gospodarczej i wpisuje do KPIR? Co z kosztami i kto odprowadza podatek od umowy zlecenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access