Czy lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską, który zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obowiązek zawarcia odrębnej umowy ubezpieczenia w związku z zawarciem umowy o udzielanie świadczeń w SP ZOZ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 maja 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kolankiewicz Karol
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2013 r.

PYTANIE

Jesteśmy samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej. Przygotowaliśmy postanowienia umowy cywilnoprawnej dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych, która miała być zawarta z lekarzem prowadzącym indywidualną praktykę lekarską. Lekarz nie chce podpisać umowy, w której treści zawarto zobowiązanie lekarza do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Czy lekarz ma rację i czy rzeczywiście podlega obowiązkowi ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX