Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów lekarz pediatra (specjalizacja I stopnia), który udziela świadczeń w POZ od 2000 roku jest uprawniony do zbierania deklaracji od osób dorosłych - czy tylko dzieci do 18 roku życia (stosownie do art. 6 ust. 3 u.p.o.z.)?

Czy wobec lekarzy pediatrów uchylono prawa nabyte wynikające z artykułu 14 ustawy z 24.08.2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?