Czy lekarz musi zostać zwolniony z tajemnicy lekarskiej przed wydaniem dokumentacji medycznej? - OpenLEX

Nowość Czy lekarz musi zostać zwolniony z tajemnicy lekarskiej przed wydaniem dokumentacji medycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto powinien zostać zwolniony z tajemnicy w następujących okolicznościach?

Rzecznik Praw Konsumenta zwraca się do podmiotu leczniczego z prośbą o złożenie wyjaśnień w sprawie zabiegu wykonanego w podmiocie leczniczym przez danego lekarza. Zabieg wykonał lekarz, którego obowiązuje tajemnica lekarska. Administratorem danych i właścicielem dokumentacji medycznej jest sp. z o.o.Lekarz powinien być zwolniony przez pacjenta z tajemnicy lekarskiej przed złożeniem wyjaśnień.

Czy podmiot leczniczy winień również być zwolniony z jakiejś "tajemnicy" czy też mamy tu do czynienia jedynie z reżimem RODO?

Czy oświadczenie pacjenta powinno zawierać: a) zwolnienie z tajemnicy lekarskiej danego lekarza (zakładając, że odpowiedź z podmiotu zawiera oświadczenia lekarza w sprawie); oraz b) zgodę na wydanie dokumentacji medycznej pacjenta rzecznikowi; czy też powinno zawierać jakiś dodatkowy element względem podmiotu leczniczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX