Czy lekarz może prowadzić indywidualną praktykę lekarską oraz być wspólnikiem spółki prowadzącej grupową praktykę lekarską?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy lekarz posiadający zarejestrowaną indywidualną praktykę lekarską, może zarejestrować dodatkowo grupową praktykę lekarską?

Jeśli tak, to czy nie koliduje to w skutkach rozliczeń zdrowotnych, podatkowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access