Czy lekarz ma obowiązek złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa aborcji, jeśli pacjentka ujawni to w wywiadzie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien zachować się lekarz w przypadku ujawnienia w wywiadzie przez pacjentkę faktu poddania się zabiegowi przerwania ciąży (zabieg ten miał miejsce w przeszłości i aktualna hospitalizacja w żaden sposób nie wiąże się z nim, a lekarz nie dysponuje informacjami dotyczącymi okoliczności i ewentualnej legalności przebytego w przeszłości zabiegu przerwania ciąży)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX