Czy lekarz, którego stanowisko zaliczane jest do stanowisk, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne powinien odbyć szkolenie bhp?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 27 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Jesteśmy zakładem pracy chronionej, prowadzimy przychodnię zakładową i mamy zatrudnionego lekarza na etacie.

Czy lekarz musi odbyć szkolenie bhp?

Jaką należy wpisać formę szkolenia: instruktaż czy samokształcenie kierowane?

Lekarz zatrudniony jest również w innych zakładach pracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX