Czy lekarz innej specjalizacji niż lekarz psychiatra może dyżurować na oddziale psychiatrycznym posiadającym kontrakt z NFZ,... - OpenLEX

Czy lekarz innej specjalizacji niż lekarz psychiatra może dyżurować na oddziale psychiatrycznym posiadającym kontrakt z NFZ, przy spełnieniu minimum kadrowego wynikającego z zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 25 lipca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Paszkowski Artur
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2016 r.

PYTANIE

Czy lekarz innej specjalizacji niż lekarz psychiatra może dyżurować na oddziale psychiatrycznym posiadającym kontrakt z NFZ, przy spełnieniu minimum kadrowego wynikającego z zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień?

Paragraf 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, brzmi: 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1: 1) lit. a, dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży, 2) lit. b, w zakresie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) albo leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) - zapewnia całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia w szpitalach w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 2. Liczba i kwalifikacje pracowników niezbędnych dla zapewnienia opieki lekarskiej są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem: 1) specyfiki intensywności opieki sprawowanej nad pacjentami, w tym z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniej opieki nad pacjentami, o których mowa w art. 23, art. 24 i art. 28 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 2) liczby i bieżącego wykorzystania łóżek; 3) wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.

Czy dotyczy to również podmiotów wykonujących świadczenia w ramach kontraktu z NFZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX