Czy legitymowanie się orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy jest tożsame z legitymowaniem się... - OpenLEX

Czy legitymowanie się orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy jest tożsame z legitymowaniem się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy legitymowanie się orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy (orzeczeniem lekarza orzecznika w sprawie ustalenia uprawnień do renty socjalnej) jest tożsame z legitymowaniem się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 150 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX