Czy Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu lokalu w przypadku darowizny nieruchomości własnościowej? - OpenLEX

Czy Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu lokalu w przypadku darowizny nieruchomości własnościowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu na mocy art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - dalej u.l., w przypadku gdy matka - w drodze darowizny - przekazuje synowi spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu?

Przedmiotem aktu jest lokal (mieszkanie w bloku), a nie udział w nieruchomości gruntowej.

Czy w opisanej sytuacji starosta może odmówić wydania zaświadczenia w drodze postanowienia? Należy dodać, że starosta może, w związku z brakiem interesu prawnego wnioskodawcy, odmówić wydania zaświadczenia w drodze postanowienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?