Czy lakiernia, która zużywa około 0,6 Mg/rok materiałów lakierniczych zawierających LZO podlega zgłoszeniu czy powinna uzyskać... - OpenLEX

Czy lakiernia, która zużywa około 0,6 Mg/rok materiałów lakierniczych zawierających LZO podlega zgłoszeniu czy powinna uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Lakiernia zużywa około 0,6 Mg/rok materiałów lakierniczych zawierających LZO. Natomiast zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) - dalej r.w.g.p.p., część substancji wprowadzanych do powietrza powoduje przekroczenia 10% wartości odniesienia dla 1 godziny (wynika to z obliczeń załączonych do zgłoszenia, które otrzymał organ).

Czy w związku z tym instalacja nadal podlega zgłoszeniu czy powinna uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?