Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś. laboratorium, które jest zespołem specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej oraz stanowisk metod manualnych, punktu poboru materiału oraz punktu rozdziału i wstępnej obróbki materiału biologicznego, służących do wykonywania badań analitycznych krwi, moczu i innego materiału biologicznego, niepowiązanych ze sobą technologicznie mieszczących się w jedynym budynku, jest instalacją?

Żadne z tych urządzeń z osobna (wliczając w to stanowiska pracy manualnej) nie wytwarza odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?