Czy kwoty zaległości wykazywane w e-Zawiadomieniu wierzyciela powinny być wykazane jako kwoty pełne, czy jako kwoty zaokrąglone do 0.10 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kwota należności głównej i odsetek pozostała do zapłaty powinna być zaokrąglana do pełnych dziesiątek groszy w zawiadomieniu wierzyciela do organu egzekucyjnego (eZW) dotyczących tytułów wykonawczych wystawionych do dnia 20.02.2021 roku, czy też powinna być wykazana rzeczywista kwota do zapłaty?

Przykład: Tytuł wykonawczy z 21.06.2018 r. wartość zobowiązania za okres grudzień 2017 r. – 47,50 zł Wpłata: 24,09 zł

Czy wysokość należności pieniężnej pozostałej do wyegzekwowania za miesiąc grudzień 2017 powinna wynieść 23,41 zł, czy też powinna być zaokrąglona do kwoty 23,40 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX