Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna osób fizycznych, rozliczająca się na PKPiR, zatrudnia osoby niepełnosprawne i jest zakładem pracy chronionej, prowadzi fundusz ZFRON, na którym gromadzi środki pochodzące ze zwolnienia z PIT potrącanego z wynagrodzeń pracowniczych. Kwota PIT, który przekazywany jest na wydzielone konto funduszu ZFRON, jest ujmowana w kosztach podatkowych w momencie wypłat wynagrodzeń. Następnie ewentualne wydatki finansowane z funduszu ZFRON nie są ujmowane w kosztach uzyskania przychodów. Ze względu na to, że spółka nie wydatkowała części zgromadzonych na funduszu środków w wymaganym terminie, spółka była zobowiązana tę niewykorzystaną część przekazać na konto PFRON.

Czy ze względu na to, że ta przekazana obecnie na konto PFRON kwota została wcześniej uznana za koszt podatkowy w momencie wypłaty wynagrodzeń pracownikom, to teraz należałoby tę niewykorzystaną kwotę zwracaną do PFRON wyksięgować z kosztów podatkowych (jako, że firma nie przeznaczyła tych środków na prowadzoną działalność gospodarczą)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?