Czy kwoty pobierane na poczet zapłaty opłat administracyjnych są obrotem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma prowadzi działalność polegającą na pośredniczeniu w wizowaniu, otrzymaniu dokumentu uprawniającego do ruchu bezwizowego w strefie przygranicznej itp. Za świadczoną usługę pobiera od zlecającego stosowne wynagrodzenie oraz równowartość opłat administracyjnych, które zleceniodawca musi uiścić na rzecz organu wydającego dokument np. odpowiedniego konsulatu.

Czy kwoty pobierane na poczet zapłaty ww. opłat administracyjnych są obrotem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX