Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzina dwuosobowa, matka z dorosłym synem. Niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym. Klientka do sierpnia otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych, a syn świadczenia rodzinne. W miesiącu wrześniu klientka złożyła wniosek o pomoc finansową - zasiłek stały, okresowy i celowy. Przyznając zasiłek stały dochody z m-ca sierpnia potraktowano jako utracone i wyliczono zasiłek stały w kwocie 514 zł.

Czy kwotę tego zasiłku należy uwzględnić w sprawie ustalania prawa i wysokości zasiłku okresowego i celowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?