Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2013 r.

PYTANIE

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Jest podatnikiem VAT. W 2007 r. zawarł kontrakt na wymianę stolarki okiennej. Rozliczenie za poszczególne etapy wykonanych prac następowało na podstawie faktur częściowych. Podstawę wystawienia tych faktur stanowiło przejściowe świadectwo płatności oraz protokoły odbioru poszczególnych etapów robót. Dwa etapy rozliczone zostały w 2007 r., natomiast ostateczne rozliczenie miało miejsce w 2008 r. Przy ostatecznym rozliczeniu wykonanych robót zleceniodawca zakwestionował część wykonanych prac w etapie końcowym oraz część wcześniej już rozliczonych robót (za które już zapłacił). Zgodnie z wyliczeniami podatnika wartość wykonanych robót ostatniego etapu to 110.000 zł. Natomiast zleceniodawca wystawił przejściowe świadectwo płatności na kwotę 30.000 zł, zaniżając wartość wykonanej usługi z tytułu zakończenia ostatniego etapu prac o 50.000 zł i obniżając wartość wcześniej zafakturowanych robót o 30.000 zł. W oparciu o przejściowe świadectwo płatności, podatnik wystawił fakturę na kwotę 30.000 zł. O brakujące 80.000 zł + należne odsetki + zwrot kosztów sądowych podatnik złożył pozew do sądu. Sprawa toczyła się do października 2013 r. aż do momentu, gdy obie strony zgodziły się na zawarcie ugody sądowej. Z treści zawartej ugody nie wynika, za co zleceniodawca ma wypłacić kwotę wskazaną w ugodzie.

Czy kwotę przyznaną przez sąd należy potraktować jako wpływ za wykonanie usługi i opodatkować tę kwotę VAT? Jeżeli tak, to kiedy i na podstawie jakiego dokumentu odprowadzić VAT?

Czy można zasądzoną kwotę potraktować jako odszkodowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację