Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 lipca 2014 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2006 r.

PYTANIE

Z umowy dotyczącej wieczystego użytkowania gruntu i przeniesienia własności budynków zawartej pomiędzy Gminą a gminną spółdzielnią wynika, że spółdzielnia została zwolniona od wpłaty pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie. Wplata wynosi 25% wartości działek. Spółdzielnia została zobowiązana do wpłacenia tej opłaty w przypadku zbycia użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat (w wysokości określonej w dniu zbycia). Wójt zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalił należność na rzecz Gminy z tytułu pierwszej opłaty, w związku z ustalonym zbyciem prawa wieczystego użytkowania gruntów przed upływem 10 lat. Urząd skarbowy zajął stanowisko, że powinniśmy od wpłaty tej uiścić 22% VAT.

Czy kwotę, którą uiściła spółdzielnia należy traktować jako kwotę brutto, czy netto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?