Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 listopada 2008 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2006 r.

PYTANIE

Firma nasza jest od 1998 r. zakładem pracy chronionej. Zleciliśmy kancelarii prawnej odzyskanie różnicy VAT, wynikającej ze zmiany ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - u.p.t.u. z 1993 r. Chodziło o likwidację ulgi we wpłatach VAT-7 do urzędu skarbowego, a także zmianę przelicznika stopni niepełnosprawności pracowników do wysokości zwolnienia np. wg starych przepisów na osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności przysługiwała trzykrotność najniższego wynagrodzenia wg nowych przepisów jednokrotność.

W chwili obecnej posiadamy pozytywną decyzję urzędu skarbowego przyznającą nam żądany zwrot łącznie z odsetkami. Pieniądze otrzymamy w 2006 r.

Czy uzyskany przychód jest wolny od podatku dochodowego? Czy w związku z tym przysługuje nam prawo do odliczenia VAT, wykazanego w wystawionej fakturze.

Kancelaria wystawiła jedną fakturę w chwili przyjęcia zlecenia, drugą wystawi po przekazaniu środków przez urząd skarbowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?