Czy kwota uzyskana ze sprzedaży towaru omyłkowo włączonego do masy spadkowej podlega opodatkowaniu VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2015 r.

PYTANIE

W ramach postępowania upadłościowego prowadzonego u kontrahenta syndyk pomyłkowo włączył do masy upadłościowej towar należący do spółki (znajdujący się tymczasowo na terenie kontrahenta), a następnie dokonał jego sprzedaży bez wiedzy właściciela towaru (spółki). Spółka po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy złożyła do sądu wniosek o wykluczenie z masy upadłościowej ceny uzyskanej za sprzedane przez syndyka towary. Decyzją sądu kwota uzyskana z tytułu sprzedaży towarów należących do spółki została wyłączona z masy upadłościowej, a następnie zwrócona spółce po pomniejszeniu o oszacowaną przez sąd kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów przechowywania towarów na terenie upadłego. Między dniem sprzedaży towarów spółki przez syndyka, a dniem otrzymania przez spółkę kwoty uzyskanej ze sprzedaży towarów minęły prawie 2 lata.

Czy otrzymana przez spółkę kwota podlega opodatkowaniu VAT, a jeżeli tak, to w jakiej dacie można mówić o powstaniu obowiązku podatkowego?

Co będzie podstawą opodatkowania?

Czy wystąpi obowiązek wystawienia faktury VAT (kto będzie nabywcą)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX