Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2006 r.

PYTANIE

Spółdzielnia zatrudnia osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności. Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych osoby te mogą korzystać z pomocy indywidualnej z ZFRON i na podstawie § 2 pkt 12 lit. f oraz lit. k rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.- zakład na ich wniosek może sfinansować odpłatność za dojazd i pobyt na turnusach rehabilitacyjnych tych osób oraz zwrócić koszt pobytu na turnusie przewodników towarzyszących tym osobom - wg zalecenia lekarza.

Czy kwota pomocy obejmująca opłacenie przewodnika towarzyszącego osobie niepełnosprawnej jest dla tego przewodnika przychodem do opodatkowania? Jeśli tak to na jakiej podstawie przewodnik powinien kwotę pomocy opodatkować (czy spółdzielnia-zakład pracy chronionej ma wystawić dla niego PIT?)

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?