Czy kwota podatku dochodowego, księgowana na koncie 870 Podatek dochodowy bieżący i obciążająca wynik finansowy jednostki, powinna uwzględniać kwotę odliczeń, które w efekcie obniżają należny podatek dochodowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kwota podatku dochodowego od osób prawnych ujmowana na koncie 87 powinna uwzględniać kwotę odliczeń wykazaną w CIT-8/O?

Księgowania: Wn konto 87 Podatek dochodowy od osób prawnych, Ma konto 22 Rozrachunki publicznoprawne (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym - p.d.o.p.)

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX