Czy kwota nadpłaty za 13 i 14 emeryturę powinna być wliczana do dochodu osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z założeniami reformy podatkowej, zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł pozwoliło na to, aby większość osób pobierających emerytury i renty nie płaciło podatków. Jednak w 2023 roku organy rentowe pobrały zaliczkę na PIT od 13 i 14 automatycznie. Rozliczenie PIT za 2023 rok pozwoli odzyskać potrącone kwoty. Wysokość zwrotu będzie uzależniona od wysokości wypłaconego świadczenia oraz dochodów emeryta lub rencisty.

Czy kwota nadpłaty za 13 i 14 emeryturę powinna być wliczana do dochodu osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS?

Czy należy ją traktować jako dochód jednorazowy dzielony wstecznie za 12 miesięcy?

Czy w przypadku, gdy nadpłata nie spowoduje zwiększenia dochodu o 10% organ powinien pozostawić wysokość ustalonej odpłatności w starej wysokości?

Czy w przypadku, gdy nadpłata wynika nie tylko ze zwrotu podatku za 13 i 14 emeryturę, organ powinien wliczać nadpłatę do dochodu (tzn. czy taka nadpłata jest brana pod uwagę zawsze niezależnie od tego, z czego ona wynika)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX