Czy kwota kary stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie wystawienia noty, czy dopiero z chwilą wpływu kary na konto spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2005 r.

PYTANIE

Spółka obciążyła projektanta karą (wystawiono notę obciążeniową) za wadliwe wykonanie projektu.

Czy kwota kary stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie wystawienia noty, czy dopiero z chwilą wpływu kary na konto spółki?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access