Czy kwota dopłaty unijnej do gospodarstwa rolnego powinna być wliczana do dochodu osoby?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. Otrzymuje z tego tytułu zasiłek stały z pomocy społecznej. Postanowieniem Sądu nabył prawo do spadku gospodarstwa rolnego, którego właścicielem był zmarły brat. Spadek wynosi 5/56 części gospodarstwa. Gospodarstwo liczy 2,2207 ha przeliczeniowych. Do spadku uprawnionych jest 7 osób. Po przeliczeniu ha przeliczeniowych - każda z osób nabyła prawo do spadku w wysokości 0,198 ha przeliczeniowych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, nie wlicza się do dochodu osoby – dochodu z gospodarstwa rolnego, jeżeli ha przeliczeniowe nie przekraczają 1 ha przeliczeniowego. Osoba ta uprawia jednak gospodarstwo w całości i pobiera z tego tytułu dopłaty unijne, które przekraczają pięciokrotność kwoty kryterium wzorcowego ustalonego dla osoby samotnie gospodarującej. Dopłaty wypłacane są dwa razy w ciągu roku. Czy w związku z tym kwota dopłaty unijnej powinna być wliczana do dochodu osoby? Jeżeli tak, to w jaki sposób tą kwotę rozliczyć?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access