Czy kuratoria oświaty działają na podstawie statutów nadanych im przez wojewodę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kuratorium oświaty jako aparat pomocniczy rządowej administracji zespolonej wojewody działa w oparciu o statut nadany kuratorium jako jednostce budżetowej, czy też nazwę, siedzibę oraz zakres działania kuratorium powinien określać statut urzędu wojewódzkiego, bez konieczności nadawania odrębnego statutu kuratorium (w statucie urzędu wojewódzkiego jest wymienione kuratorium jako aparat pomocniczy, a szczegółową organizację określa regulamin kuratorium)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX