Czy kurator ustanowiony dla spółki z o.o. w trybie art. 42 k.c., może reprezentować spółkę w postępowaniu podatkowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dla spółki z o.o., która nie posiada organów został ustanowiony kurator w trybie art. 42 k.c. Zgodnie z postanowieniem sądu kurator został umocowany i zobowiązany do następujących czynności: - niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do powołania zarządu spółki, a w razie niemożności powołania zarządu do podjęcia czynności zmierzających do likwidacji spółki, - w razie bezskuteczności czynności wskazanych powyżej do złożenia wniosku o rozwiązanie spółki w ewentualnym postępowaniu o rozwiązanie, - reprezentowania spółki w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie egzekucji z nieruchomości położonej w miejscowości X.

Czy, mając na uwadze ww. zapisy z postanowienia Sądu, Burmistrz może podjąć wobec kuratora czynności zmierzające do ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2014 - 2019 dla spółki z o.o.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access