Czy kurator oświaty może zmienić rozstrzygnięcie zespołu oceniającego powołanego w celu rozpatrzenia odwołania od oceny pracy nauczyciela lub wniosku dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kurator oświaty może zmienić rozstrzygnięcie zespołu oceniającego powołanego w celu rozpatrzenia odwołania od oceny pracy nauczyciela lub wniosku dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX