Czy kurator oświaty może uznać świadectwo ukończenia Educacion Secundaria Obligatoria za dokument potwierdzający w Polsce... - OpenLEX

Czy kurator oświaty może uznać świadectwo ukończenia Educacion Secundaria Obligatoria za dokument potwierdzający w Polsce wykształcenie gimnazjalne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty kurator może uznać świadectwa (i inne dokumenty) wydane za granicą po 31 sierpnia 2019 r. za dokumenty potwierdzające w RP wykształcenie gimnazjalne? W szczególności czy w drodze decyzji administracyjnej organ może uznać świadectwo ukończenia Educacion Secundaria Obligatoria w Hiszpanii w 2020 r. (osobie, która ukończyła wcześniej 6-letnią szkołę podstawową w Polsce w 2014 r.) za dokument potwierdzający w Rzeczpospolitej Polskiej wykształcenie gimnazjalne? Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty "jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX