Czy kupione prawo ochronne na znak towarowy należy amortyzować od następnego miesiąca po zakupie, jeśli znak ten nie jest jeszcze wykorzystywany przez firmę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawron Jacek
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kupione prawo ochronne na znak towarowy należy amortyzować od następnego miesiąca po zakupie, jeśli znak ten nie jest jeszcze wykorzystywany przez firmę?

Czy fakt odroczenia w czasie momentu wykorzystywania znaku przez firmę może być przesłanką do późniejszego rozpoczęcia amortyzowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX