Czy księgując poszczególne faktury można wprowadzić wyjątek od reguły i wprowadzić towar do magazynu po cenie nabycia zamiast zakupu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wprowadza do magazynu towar po cenie zakupu (faktura od kontrahenta). Wszelkie koszty dodatkowe tj. transportowe wrzucane są bezpośrednio w koszty. W trakcie roku obrotowego spółka chce zrobić wyjątek od reguły i wprowadzić jeden konkretny towar od danego dostawcy po cenie nabycia, tj. cena zakupu + koszt transportu.

Czy w trakcie roku obrotowego można wprowadzać nowe zasady?

Czy można wprowadzić wyjątek od reguły przy wprowadzaniu ceny nabycia towaru argumentując to zbyt niską ceną zakupu, która przekłamałaby marżę na towarze?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access