Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy księgowa zatrudniona na stanowisku urzędniczym w powiatowej jednostce organizacyjnej może być przeniesiona do gminnej jednostki organizacyjnej na stanowisko urzędnicze na mocy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s.?

Czy przeniesienia można dokonywać tylko w ramach jednego organu, czy też nie ma przeciwwskazań, by przenosić np. z powiatu do gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?