Czy kryterium kwalifikowanego korzystającego do celów MDR zostało spełnione, jeżeli w momencie powstania uzgodnienia nie... - OpenLEX

Czy kryterium kwalifikowanego korzystającego do celów MDR zostało spełnione, jeżeli w momencie powstania uzgodnienia nie wszystkie przesłanki zostały spełnione?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy interpretować kryterium kwalifikowanego korzystającego do celów MDR w przypadku transakcji krajowej w zakresie roku bieżącego, jeśli na moment zmiany zasad opodatkowania (schemat podatkowy krajowy) np. na lipiec 2022 nie jest spełnione kryterium, bo nie ma przychodów/aktywów/kosztów powyżej 10 MLN EUR, ale po zakończeniu roku na 31.12.2022 ten limit zostanie osiągnięty? Na moment dokonania czynności skutkującej ukonstytuowaniem schematu podatkowego (lipiec 2022) ten limit jeszcze nie był przekroczony. Czy powstanie obowiązek raportowania dokładnie w takim stanie faktycznym czy też nie, bo na moment dokonania uzgodnienia limit nie był przekroczony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX