Czy kryteria korzystania z ZFŚS mogą być zróżnicowane dla różnych grup upoważnionych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kryteria korzystania z ZFŚS mogą być zróżnicowane dla różnych grup upoważnionych?

Emeryt i osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim może skorzystać z dopłaty za zorganizowany wypoczynek (swój lub niepełnoletniego dziecka) przedkładając fakturę jako dowód wniesienia opłaty), a nie może skorzystać z tzw. wczasów pod gruszą jak wszyscy upoważnieni do korzystania z funduszu.

Czy takie różnicowanie jest dopuszczalne zgodnie z prawem?

W regulaminie nie ma tego zróżnicowania, a jedynie komisja socjalna tego wymaga od świadczeniobiorców.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX