Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R5. W wyniku procesu przetwarzania powstanie produkt. Odpady (10 13 82) będą przetwarzane w kruszarkach mobilnych (wg wnioskodawcy w urządzeniach), moc przerobowa kruszarek 800 Mg/dobę.

Czy kruszarki mobilne należy uznać za urządzenie czy instalację?

Czy przedsięwzięcie należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?