Czy KRUS może przenieść wymagalność decyzji dot. spłaty należności podatnika na spadkobierców zmarłego w poniższej sytuacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 29 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

KRUS wydał decyzję o przyznaniu emerytury z 5-go maja 2022 r., niestety na koncie ubezpieczonego występują zaległe należności wynikające z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne. KRUS na podstawie wniosku ubezpieczonego, 12.05 wydał kolejną decyzję w sprawie ulgi w spłacie należności, czyli rozłożeniu jej na raty i potrącaniu częściowo z należnej emerytury od 31-go maja. Niestety w międzyczasie 26.05 ubezpieczony ginie w wypadku samochodowym, tuż przed potrąceniem pierwszej raty wymaganych należności.

Czy KRUS może przenieść wymagalność decyzji dot. spłaty należności w tym kształcie na spadkobierców zmarłego? Ewentualnie, czy może zmienić decyzję na inną i dochodzić w inny sposób spłaty należności od spadkobierców, skoro wszedł już we wcześniej określony tryb administracyjny? Chyba, że jest jeszcze inna procedura?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX