Czy koszty zwracane członkom izby gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Izba gospodarcza ma w zarządzie i radzie izby w sumie 30 osób (powołanych do pełnienia funkcji, nie otrzymują stałego wynagrodzenia ale mają prawo do zwrotu kosztów o którym mowa poniżej). Zarząd podjął decyzje o tym, iż te dwa organy będą spotykały się raz w miesiącu w jednym miejscu na spotkania w celu omówienia działań izby. Z tytułu tychże spotkań każda z tych osób otrzyma po 1000 zł. Jest to stały ryczałt, który ma pokryć koszty czasu, dojazdu, hotelu. Osoby te nie wypełniają dokumentów delegacyjnych, nie przedstawiają dokumentów potwierdzających poniesione koszty związane z tym przyjazdem. Dostają wszyscy po równo 1000 zł netto.

Czy te wypłaty dokonywane tych osobom są kosztem podatkowym izby?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX