Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka kupiła prawo wieczystego użytkowania gruntu dwa lata temu i ujęła wydatek ten w pozycji środki trwałe. Na terenie tym będzie zabudowa biurowo-usługowa. Koszty związane z budową spółka ewidencjonuje w pozycji "środki trwałe w budowie".

Spółka dwa lata temu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów ujęła w rachunku zysków i strat.

Czy koszty związane z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów należy odnieść do rachunku wyników czy na zwiększenie pozycji "Środki trwałe w budowie"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?