Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurczyga Maciej
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka PKM w celach inwestycyjnych nabyła grunty od 4 osób fizycznych. Zakupu dokonano na podstawie warunkowej umowy sprzedaży. PKM zobowiązała się do spełnienia następujących warunków sprzedaży:

1)

nieodpłatnej i nieograniczonej służebności drogowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu do drogi publicznej każdoczesnym właścicielom działki na zakupionych przez PKM działkach,

2)

odpłatnej nieograniczonej w czasie służebność na działkach należących do Województwa Pomorskiego (WP), które w późniejszym czasie mają stać się własnością PKM,

3)

poniesienia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem i ustaleniem służebności na działkach zakupionych przez PKM oraz na działkach WP,

4)

poniesienia opłat za odpłatne nieograniczone w czasie służebności na działkach należących do WP (które w rzeczywistości winny uiścić ww. 4 osoby fizyczne otrzymujące tę służebność).

W związku z powyższym PKM w lipcu 2016 r. poniosła wszystkie koszty notarialne i sądowe związane z zakupem nieruchomości oraz ustanowieniem służebności na działkach zakupionych oraz na działkach należących do WP. Dodatkowo w tym roku (prawdopodobnie w listopadzie) PKM poniesie dodatkowe koszty związane z odpłatną służebnością działek WP, które zostaną naliczone osobom prywatnym, a które zgodnie z warunkami umowy sprzedaży zobowiązała się ponieść PKM. Opłaty te będą ponoszone przez PKM do czasu nabycia ww. działek od WP (prawdopodobnie do końca 2017 r.). W związku z powyższym PKM wprowadziła do ewidencji środków trwałych w lipcu działki powiększone o koszty notarialne i sądowe związane z zakupem i ustanowieniem służebności na działkach własnych i działkach WP. Mamy wątpliwości w następujących kwestiach:

Czy PKM mogło zwiększyć wartość początkową zakupionych działek o koszty notarialne i sądowe związane z ustaleniem służebności na działkach własnych oraz działkach WP?

Czy koszty związane z odpłatną służebnością dla osób prywatnych, które będą ponoszone do czasu nabycia przez nas działek od WP, powinny każdorazowo w momencie ich poniesienia zwiększać wartość zakupionych gruntów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?