Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Termin wniesienia rocznej opłaty za zajęcia pasa drogowego przypada na 15 stycznia każdego roku. Zobowiązany nie uiścił opłaty za zajęcie pasa drogowego w terminie i w związku z tym organ przesłał do zobowiązanego upomnienie. Zobowiązany po otrzymaniu upomnienia wyjaśnił, że nie powinien płacić tej opłaty i złożył wniosek do wydziału merytorycznego o zmianę decyzji w sprawie zmiany decyzji o opłacie. Organ merytoryczny wydał decyzję w maju i zmienił dotychczas obowiązującą decyzję za 2020 rok w ten sposób, że decyzja wcześniejsza obowiązywała do grudnia 2019 roku, a na rok 2020 określa się opłatę w wysokości odpowiadającej od 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku przez zobowiązanego.

Czy należne będą koszty wystawionego upomnienia od zaległości w opłaty zgodnie z pierwszą decyzją?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?